صفحه اصلی 
  • پرسمان نامزدان ورود به دوره دکتری 1396
    به آگاهی آن دسته از نامزدان ورودی به دوره دکتری تخصصی (PhD)ورودی 1396 ...

  • شهر الرمضان
    فرا رسیدن ماه قرآن بر مسلمین جهان مبارک...

  • تور فرهنگی-صنعتی دانشگاه مونتان اتریش
    بازدید تیم 14 نفره دانشجویی از دانشکده مهندسی نفت گاز وپتروشیمی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.