آزمایشگاه نفت

 

آزمایشگاه نفت

مکان: دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی

مسئول: سید علی جعفری

مدرک: کارشناس ارشد مهندسی شیمی

محل اخذ مدرک: دانشگاه شهید باهنر کرمان

توضیحات: این آزمایشگاه آموزشی- تحقیقاتی می‌باشد. ضمن اینکه با استفاده از دستگاه‌های آنالیز نفتی موجود، قادر می‌باشد به متقاضیان (داخل و خارج از دانشگاه) خدمات آنالیز ترکیبات نفتی نیز ارائه نماید.

تصاویر تجهیزات آزمایشگاه نفت:

 

 

IMG_20150624_142435.jpg

دستگاه کالریمتر (توضیح: اندازه‌گیری میزان گرمای احتراق مایعات و جامدات)


 

IMG_20150624_142448.jpg

دستگاه اندازه‌گیری سولفور

 

 

 

IMG_20150629_080706.jpg

دستگاه اندازه‌گیری غلظت نمک در نفت خام

 

 

 

دستگاه اندازه گیری نقطه ذوب

 

 

دستگاه اندازه‌گیری نقطه آنیلین ترکیبات نفتی شفاف

 

 

 

دستگاه اندازه‌گیری مقدار کربن باقی‌مانده

 

 

 

                                                                                 دستگاه سیرکولاتور آب سرد

 

 

دستگاه

PVT (مطالعه رفتار نمونه‌های نفتی تحت شرایط شبیه سازی مخزن)

 

 

 

 

دستگاه اندازه‌گیری ضریب نفوذ گاز در مایع

 

 

 

 

دستگاه اندازه‌گیری تخلخل و تراوایی سنگ مخزن

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.