صفحه اصلی > ساختار دانشکده 
ساختار دانشکده

دکتر سید عبدالطیف هاشمی فرد

 

معاون دانشکده

مدیر گروه مهندسی شیمی

کارشناس گروه مهندسی شیمی

مدیر گروه مهندسی نفت

کارشناس گروه مهندسی نفت

مدریت اجرایی دانشکده پتروشیمی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.