صفحه اصلی > آزمایشگاهها و کارگاهها > تحقیقاتی > آزمایشگاه فناوری غشایی 
آزمایشگاه فناوری غشایی

1- ست آپ دستگاه تصفیه آب از طریق نانوفیلتراسیون و اسمز معکوس(Water Treatment by Nano Filtration and ReverseOsmosis)



2- ست آپ دستگاه تصفیه فاضلاب از طریق نانوفیلتراسیون و اولترا فیلتراسیون(Test Setup Nano Filtration and Ultrafiltration)



3- ست آپ دستگاه اندازه گیری تراوایی غشا (Membrane Permeability Measurement Setup)



4- ست آپ دستگاه رطوبت زدایی از گاز به کمک غشا (Membrane Dehumidify Setup from Gas)



کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.