صفحه اصلی > آزمایشگاهها و کارگاهها > آزمایشگاه مرکزی 
آزمایشگاه مرکزی

1.     دستگاه محاسبه  مساحت سطح و تخلخل میکرومریتیکس مدل آساپ 2020

AcceleratedSurface Area and Porosimetry SystemASAP 2020

ویژگی ها:

·         محاسبه مساحت سطح با استفاده ازBETبه روش تک نقطه و چند نقطه

·        محاسبه مساحت سطح با استفاده از روش لانگ مویر

·        آنالیز همدما به وسیله ی روش تمکین و فرندلیچ 

·        محاسبه توزیع حجم و مساحت سطح حفره های در اندازه مزو و ماکرو از روش BJHبا استفاده از معادلات مختلف ضخامت

·        محاسبه توزیع حجم و مساحت سطح حفره های میکرو از روش MPو محاسبه مجموع حجم و مساحت سطح حفره های میکرو از روش t-Plotو s-Plot

·        رسم نمودار f-Ratioکه مبین تفاوت بین داده های همدما از روش آزمایشی و تئورری است.

·        محاسبه گرمای جذب سطحی

کاربرد ها:

·        جاذب ها

·        کاتالیست ها

·        صنایع دارویی

·        صنایع آرایشی

·        سرامیک ها

·        رنگ دانه ها

·        صنایع الکترونیکی

·        ایمپلنت ها

·        صنایع سوخت

·        سلول هاس سوختی

·        ...

 

2.     دستگاه محاسبه  مساحت سطح و تخلخل  پروتک (ترمو ساینتیفیک) مدل سورفر

Surface Area and Porosimetry System  Porotec

ویژگی ها

·        محاسبه مساحت سطح با استفاده ازBET

·        محاسبه مساحت سطح با استفاده از روش لانگ مویر

·        آنالیز همدما به وسیله ی روش تمکین و فرندلیچ 

·        محاسبه توزیع حجم و مساحت سطح حفره های در اندازه مزو و ماکرو از روش BJHبا استفاده از معادلات مختلف ضخامت

 

3.     دستگاه کروماتوگرافی گازی  اجیلنت مدل 7890A

Agilent gas chromatography 7890A

از دستگاه های کروماتوگرافی گازی برای جدا سازی فیزیکی، شناسایی و اندازه گیری مواد فرار موجود در یک محلول آبی یا آلی استفاده می شود. این روش، یک روش ساده و سریع است که قابلیت پاسخگویی برای دامنه وسیعی از مواد را دارد.

قابلیت ها:

·        قابلیت جداسازی، شناسایی و اندازه گیری دامنه وسیعی از ترکیبات فرار صنایع نفت و گاز

·        قابلیت شناسایی، جداسازی و اندازه گیری آلدهید ها، کتون ها، استروئید های آنابولیک، داروهای ضد تشنج، آروماتیک ها، استر ها، گلایکول ها، صنایع غذایی، هیدروکربن های هالوژنه، حلال های با پایه نیتروژنی، آمین های فرار، ترکیبات سولفور دار فرار، سموم و برخی از انواع قند ها

·        مجهز به آشکار ساز های FIDو TCD

 

4.     دستگاه محاسبهگر  لزجت مدل SVM3000  آنتون پار

Viscometer SVM300 anton paar

از این دستگاه برای محاسبه لزجت دامنه وسیعی از سیالات نیوتونی در صنایع نفت و گاز استفاده می شود.

ویژگی ها:

·        محاسبه لزجت دینامیک، لزجت سینماتیک و دانسیته

·        نمایش رفتار وابستگی لزجت به دما برای نمونه در نقاط مختلف دمایی

·        محدوده ی اندازه گیری ویسکوزیته از 2/0 تا 20000 میلی پاسکال ثانیه

·        محدوده ی اندازه گیری دانسیته از 65/0 تا 3 گرم بر سانتی متر مکعب

·        محدوده دمایی عملیاتی از 20 درجه زیر دمای محیط تا 105 درجه سانتی گراد

کاربرد ها:

·        قابل استفاده برای روغن های روان کاری، روغن های استفاده شده، روغن ترانسفورماتور، نفت خام، روغن گرمایش، روغن سبزیجات، وازلین و ...

 

5.     دستگاه ویسکومتر لودا مدل پی وی اس 1

Processor viscosity measuring system PVS 1

 

ویژگی ها:

·        اندازه گیری ویسکوزیته سینماتیک مواد نیوتونی از 3/0 تا 50000 میلی متر مربع بر ثانیه

·        محدوده دمایی اندازه گیری 65- تا 180 درجه سانتی گراد

 

6.     دستگاه رئومتر آنتون پار مدل MCR 301

Reometer MCR 301 Anton paar

از این دستگاه برای محاسبه ی خواص رئولوژیکی مواد استفاده می شود.

ویژگی ها:

 

·        اندازه گیری مد های زمانی

·        اندازه گیری مد های چرخشی

·        اندازه گیری مد های نوسانی

·        محدوده تغییرات گشتاور: 100 nNm-200mNm

·        محدوده تغییرات فرکانس:10-5-100Hz

·        محدوده تغییرات سرعت زاویه ای:10-6-3000 min-1

·        محدوده تغییرات دمایی: -150 - 1000

کاربرد ها:

·         محاسبه ویسکوزیته، سرعت برشی، تنش برشی، تست خزش، تست تنش فشاری، تست تنش رهایش، تست حد تغییر شکل و ...

 

7.     دستگاه سیستم واکنشی ماکرو‌ویو مولتی‌ویو پرو

Microwave reaction system Multiwave PRO

از این دستگاه برای آماده سازی و نگه داری محلول نمونه های مختلف تحت شرایط کنترلی برای حصول بهترین نتیجه آزمایش استفاده می شود. این دستگاه دارای لوازم جانبی مختلفی است که دامنه ی کاربرد وسیعی را برای کار با آن فراهم می سازد.

ویژگی ها:

·        حذف ترکیبات اسیدی موجود در محلول

·          لیچینگ

·        استخراج

·        احتراق با اکسیژن

·        تخریب ترکیبات آلی درون محلول با تابش فرابنفش

·        خشک کردن، تبخیر

·        هیدرولیز پروتئین ها

 

8.     دستگاه محاسبه گر کشش سطحی لودا مدل TD 1C

Tensiometer Lauda TD 1C

از این دستگاه برای اندازه گیری میزان کشش سطحی و بین سطحی سیالات استفاده می شود.

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.