صفحه اصلی > آزمایشگاهها و کارگاهها > آموزشی > آزمایشگاه عملیات واحد 
آزمایشگاه عملیات واحد

آزمایشگاه عملیات واحد

ردیف

نام دستگاه

نام آزمایش

دانلود دستورکار

      1

دستگاه جذب گاز آکنده

( Gas Absorption Column Unit)

بررسی جذب گاز کربن دی اکسید

درون آب

    2 

دستگاه خشک کن افشانه ای

(Spray Drier FT80/FT30 MKIII)

بررسی پارامتر های موثر بر

خشک کردن شیر

            

 


 دستگاه ها:

1- دستگاه جذب گاز آکنده ((Gas Absorption Column Unit)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- دستگاه خشک کن افشانه ای  (Spray Drier FT80/FT30 MKIII)

FT80                                                                                                   FT30 MKIII                                 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.