آزمایشگاه نفت

دستگاه های پژوهشی :

1- دستگاه بررسی خواص سیال مخزن (Mercury-Free Windowed Cell PVT System)

 


این دستگاه ابزاری دقیق به منظور مطالعه رفتار فازی و حجمی روی سیالات مخزن در دما و فشار مخزن می باشد.

که به کمک این دستگاه تست های زیر قابل انجام است: 

Bubble point and Dew point testing*

Retrograde condensation or vaporization*

Equilibrium-constant determination: K-value*

Flash and differential –liberation studies, gas solubility and fomation volume facto*

 

2- دستگاه سیلاب زنی مغزه (Core Flood System)

 

 

این ابزاری پیشرفته ،مدولار از دستگاه سیلاب زنی مغزه که قابلیت کنترل با رایانه را دارا می باشد. تست های زیر به کمک این دستگاه قابل انجام است:

 

    Measuring water permeability*
    Adjustable for relative permeability*
    Surfactant /polymer/ water flooding*
    Gas flooding*
    EOR projects*
3- دستگاه اندازه گیری نفوذ(Diffusivity Measurement Apparatus)

 

 

 

دستگاه اندازه گیری نفوذ ،سیستمی نیمه اتوماتیک و  و مطلوب بوده که برای اندازه گیری ضریب نفوذ گاز ها درون مایعات با بکار گیری فنون نوین برای بدست آوردن نفوذ بکار می رود.

Max. Pressure: 4500 psia

Max. Temperature: 100 ˚C
Pressure Transducer accuracy: 0.01% of full scale

4-دستگاه اندازه گیری گرمای احتراق (کالری متر) ( Heat of combustion (Calorimeter) C2000/Petrotest)

 

 

 این دستگاه برای اندازه گیری گرمای احتراق سوخت های هیدروکربنی مایع در محدوده از فرآورده های تقطیری سبک تا سوخت های پسماند سنگین به کار می رود.

اندازه گیری و محاسبه ارزش گرمایی ناخالص مطابق با استاندارد های

 DIN 51900,ISO 1928, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM D1989, ASTMD5468, ASTM E711

و محاسبه ارزش گرمایی خالص مطابق با استاندارد های
Calculation of net calorific value according to DIN 51900, ASTM D240,ASTM D4809, ASTM D5865, ASTM D1989, ASTM D5468, ASTM E711

 

 

5- دستگاه سنجش باقیمانده کربن به روش کنرادسون  (Conradson Carbon Residue Tester (CCRT) /Lin-Tech )

 

 

این دستگاه قابل استفاده در اندازه گیری مقدار کربن باقیمانده بعد از تبخیر و پیرولیز(تجزیه تحت حرارت) نفت می باشد. همچنین تمایل نسبی برای تشکیل کک را ارائه می دهد.

 

6- Salinometer SCO 1/Petrotest

 

 این دستگاه به منظور تخمین غلظت تقریبی کلراید(نمک ) در نفت خام طبق استاندارد های  ASTM D3230, IP 265, JIS K 2601 بکار می رود . این اندازه گیری بر مبنای رسانایی محلولی از نفت خام در یک حلال قطبی است زمانی که تحت یک جریان متناوب قرار می گیرد.محدوده غلظتی قابل پوشش با کمک این دستگاه در رنج 0 تا 500 میلی گرم بر کیلو گرم می باشد.


7-دستگاه اندازه گیری نقطه آنیلین(Aniline Point Tester 215000-A/M/Lin-Tech)


این دستگاه مناسب برای اندازه گیری نقطه آنیلین و نقطه آنیلین مخلوطی از محصولات نفتی شفاف و حلال های هیدروکربنی با نقطه جوش بالاتر از دمای اتاق و جایی که نقطه آنیلین زیر نقطه حباب و بالاتر از نقطه انجماد مخلوط نمونه- آنیلین می باشد، بکار می رود .مطابق با استاندارد (ASTM D611-A, IP 2-A)


8-دستگاه اندازه گیری نقطه جوش (Melting Point Meter KSP1N  Kruss )

به کمک این دستگاه می توان به شکل بصری مواد پودری تا نقطه ذوب 360 درجه سانتی گراد را در لوله های مویین مورد بررسی قرار داد.

 

Measuring range: 30 – 360 °C

Resolution: 0.1 °C

Accuracy: ± 0.3 °C (30 – 200 °C) and ± 0.5 °C (200 – 360 °C)

 

.


9- Sulfur Determination Instrument resistance-type Furnace/Petrotest

 

This instrument covers a procedure using high temperature method according to ASTM D 1552 with a resistance-type furnace for determination of total sulfur in petroleum products including lubricating oils containing additives, and in additive concentrates. This is applicable to samples boiling above 177°C (350°F) and containing not less than 0.06 mass % sulfur.


10- ست آپ اندازه گیری تراوش و تخلخل (Porosity and Permeability Measurement Setup)

  >
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.