صفحه اصلی > پژوهش > افتخارات و سرآمدان پژوهشی  
افتخارات و سرآمدان پژوهشی


سرآمدان پژوهشی دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی 
 

ردیف

سرآمد پژوهشی

مرتبه علمی

سال انتخاب

1

دکتر سید عبدالطیف هاشمی فرد

استادیار

1394

2

دکتر مسعود مفرحی

دانشیار

1393

3

دکتر شهریار عصفوری

استادیار

1392

4

مهندس حسین رهیده

مربی

1391 


کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.