صفحه اصلی > درباره دانشکده > جستجوی کارکنان 
جستجوی کارکنان

 

اساتید

داخلی

دکتر دهقان منفرد

2612

دکتر آذري

2616

دکتررهيده

2617

دکتر آذين

2620

دکتر ايزدپناه

2611

دکتر صدق کردار

2615

دکتر هاشمي فرد

2610

دکتر ايزدبخش

2607

دکتر مفرحي

2613

دکتر عصفوري

2619

دکتر عباسی

2627

دکتر جامه خورشید

2628

دکتر یادگاری

2634

دکتر میروکیلی

2632

دکتر رنجبر

2630

پر کاربرد

داخلي

تاکسي تلفني

2008

2009

2022

کارشناس بيمه (عالي لقب)

2025

دفتر معاونت اداري مالي

2030

خانم نيازي-کارشناس کارگزيني

2039

دبيرخانه  مرکزی

2044

امين اموال - آقاي نريماني

2046

هماهنگي نقليه - آقاي اسبهي

2050

2253

دفتر معاون آموزشي

2060

مديرآموزشي

2061

معاون آموزشي

2062

آقاي رسولي - ثبت نمره

2063

کارپرداز پژوهشي -  آقاي شيخياني

2074

آقاي فخرايي - پژوهشي

2076

دفتر معاونت پژوهشي 

2078

کارشنلس IT - آقاي مختاری

2082

دفتر دانشکده مهندسی

2150

کارپرداز مالي و اداری دانشگاه - آقای تکین

2191

مرکز پژوهش هاي دانشگاه

2230

کارشنلس IT

2275

کتابخانه - بخش منابع فارسی

2303

کتابخانه - بخش منابع انگليسي

2305

کارشنلس IT

2324

خانم حاجبي

2333

بانک تجارت  شعبه دانشگاه

4548252

 

 

 

کارمندان دانشکده

داخلي

مسئول دفتر  ریاست

2600

ریاست(دکتر هاشمی فرد)

2601

آموزش کارشناسی (اقای محمدی نژاد)

2605

آموزش تحصیلات تکمیلی ( آقاي حاجي پور)

2606

آزمایشگاه مرکزی(مهندس جعفری)

2629

مدیر گروه شیمی (دکتر جامه خورشید)

2603

مدیر گروه شیمی (دکتر دهقان منفرد)

2604

کارپرداز ( آقای جوکار)

2626

IT (آقای رسولی)

2659

اتاق معاونت آموزشی(دکتر ایزد پناه)

2602

نگهبانی

2625

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.