صفحه اصلی > زندگی دانشجویی > مراسم فارغ التحصیلی  
مراسم فارغ التحصیلی

دانشجویان عزیز مهندسی شیمی میتوانید تصاویر مربوط به مراسم فارغ التحصیلی خودتان را جهت بارگذاری در سایت به آدرس ایمیل زیر ارسال کنید.

hamed.f75@gmail.com

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.