کتابها

 

عنوان کتاب: اصول مهندسی مخازن نفت وگاز
نام مولف: ام.اف.هاوکینز، بی. سی. کرافت (ترجمه : رضا آذین، خیرالله اصغری، محمد صادق صفوی)
سال انتشار: ۱۳۹۰
ناشر:  انتشارات علمی دانشگاه صنعتی شریف
تعداد صفحات: ۵۱۱

 

 

عنوان کتاب: کاربرد نرم افزارaspen HYSYS در شبیه سازی فرایندهای نفت، گاز و پتروشیمی
نام مولف: دکتر احمد آذری
سال انتشار: 1394
ناشر:  دانشگاه خلیج فارس
تعداد صفحات: 352 

 

 

عنوان کتاب: نمودار فرآیندی در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی

نام مولف: رضا آذین، مهشید ناطق، شهریار عصفوری، دارا جوکار
سال انتشار: 1394 
ناشر:  دانشگاه خلیج فارس راه نوین
تعداد صفحات: 114

 

 

 

 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.