صفحه اصلی > آزمایشگاهها و کارگاهها > درباره آزمایشگاه ها 
درباره آزمایشگاه ها

 

آزمايشگاه‌هاي آموزشي و پژوهشي

 

 

آزمايشگاه‌هاي موجود در دانشكده «مهندسي نفت، گاز و پتروشیمی» در دو بخش آموزشی و پژوهشی عبارتند از:‌


الف) آزمایشگاه های آموزشی:

جدول 1- لیست آزمایشگاه­های آموزشی

 

نام آزمایشگاه

1

آزمايشگاه مكانيك سيالات

2

آزمايشگاه انتقال حرارت

3

آزمايشگاه شيمي فيزيك

4

آزمايشگاه عمليات واحد

5

آزمايشگاه كنترل

6

آزمايشگاه نفت

 
 

ب) آزمایشگاه ­های پژوهشی: 

جدول 2- لیست آزمایشگاه­های پژوهشی

 

نام آزمایشگاه

لیست ست‌­آپ­های موجود

1

آزمايشگاه رفتار فازی سیالات مخزن

دستگاه اندازه‌گیری تخلخل و تراوایی سنگ مخزن

دستگاه اندازه‌گیری ضریب نفوذ دی اکسید کربن در اب سازند

دستگاه سوکسوله

2

آزمايشگاه جذب سطحی

دستگاه اندازه‌گیری همدمای جذب

پایلوت جذب سطحی تناوب فشار

دستگاه اندازه‌گیری حلالیت گاز در مایع

3

آزمايشگاه فرآیندهای غشایی

دستگاه اندازه‌گیری تراوایی گازی غشا

دستگاه اندازه‌گیری توزیع حفره­های غشا

دستگاه تست غشا نانو و اولترا فیلتراسیون

دستگاه رطوبت زدایی از گاز با استفاده از غشا

دستگاه تماس‌دهنده غشایی جهت جذب و دفع گاز

دستگاه تصفیه آب با استفاده از اسمز معکوس و نانو فیلتراسیون

4

آزمايشگاه محیط زیست و انرژی

دستگاه اندازه‌گیری خواص انتقال نانو سیال

دستگاه سل خورشیدی

5

آزمايشگاه کاتالیست

دستگاه راکتوری ریفورمینگ متان

دستگاه راکتور تبدیل متانول به اولفین

6

آزمايشگاه زیست فناوری

 

7

آزمايشگاه شبیه­سازی

نرم افزار CMG

 

همچنین، برخي از تجهيزات آزمايشگاه‌هاي آموزشي و پژوهشی دانشكده «مهندسي نفت، گاز و پتروشیمی» به شرح زير آمده است.


الف) تجهيزات آزمايشگاه‌هاي آموزشي:


 

نام دستگاه

شرکت

آزمایشگاه

1

Shell & Tube heat exchanger

gunt

آزمایشگاه سیالات و حرارت

2

Plate heat exchanger

gunt

آزمایشگاه سیالات و حرارت

3

Tubular heat exchanger

gunt

آزمایشگاه سیالات و حرارت

4

Jacketed vessel with strirrer & coil

gunt

آزمایشگاه سیالات و حرارت

5

Methods of pressure measurement

gunt

آزمایشگاه سیالات و حرارت

6

Gas absorption column unit

gunt

آزمایشگاه عملیات

7

Chemical reactors trainer

gunt

آزمایشگاه سیالات و حرارت

8

Bernoulli's principle demonstrator

gunt

آزمایشگاه سیالات و حرارت

9

Flow over weirs accessory

gunt

آزمایشگاه سیالات و حرارت

10

Fluid friction apparatus

gunt

آزمایشگاه سیالات و حرارت

11

Basic principles of flow measurement

gunt

آزمایشگاه سیالات و حرارت

12

Data logger & software

gunt

آزمایشگاه سیالات و حرارت

13

Drag coefficients for spheres

gunt

آزمایشگاه سیالات و حرارت

14

Multifunction process control teaching system Basic process control unit

armfield

آزمایشگاه سیالات وحرارت

15

Computer compatible combined convection and radiation

armfield

آزمایشگاه سیالات وحرارت

16

Computer compatible linear heat conduction accessory

armfield

آزمایشگاه سیالات وحرارت

17

Pilot tube(150mm, 300mm, 450mm)

armfield

آزمایشگاه سیالات وحرارت

18

Laws of radiant heat transfer and radiant heat exchange

armfield

آزمایشگاه سیالات وحرارت

19

Temperatur measurement and calibration

armfield

آزمایشگاه سیالات وحرارت

20

Computer compatible radial heat conduction accessory

armfield

آزمایشگاه سیالات وحرارت

21

Heat transfer service unit

armfield

آزمایشگاه سیالات و حرارت

22

Comark C9500 series pressure meter

armfield

آزمایشگاه سیالات و حرارت

25

Spray drier

armfield

آزمایشگاه عملیات

26

Pitot tube

armfield

آزمایشگاه عملیات

27

Basic portable pressure meter

armfield

آزمایشگاه عملیات

28

Computer controlled heat conduction

armfield

آزمایشگاه عملیات

29

Computer controlled heat transfer service unit

armfield

آزمایشگاه عملیات

30

Computer controlled radial heat conduction

armfield

آزمایشگاه عملیات

31

Computer controlled heat transfer and radial heat exchange

armfield

آزمایشگاه عملیات

32

Computer controlled combinind convection and radiation

armfield

آزمایشگاه عملیات

33

Temperature measurement and calibration

armfield

آزمایشگاه عملیات 

 

 

 

ب) تجهيزات آزمايشگاه‌هاي پژوهشی:


 

نام دستگاه

مدل1

Physical MCR modular compact Reometer

Anton Paar2

100KN THW Allround- Line Table Top Machine

Zwick/ Roell3

Test stand for Zwick 3105 digi test and 3105 IRHD

Zwick/ Roell4

(Viscosity system size for the capillary), 1- Proline PV 24,  2- DLK 10, 3- Proline P 21, 4- PVS, 5- TD 1 C w. printer

Lauda5

Oil-less Rocking Piston

JUN-AIR6

Physical MCR modular compact Reometer

Anton Paar7

Pendulum Impact Tester HIT 25 P

Zwick/Roell8

Mflow Extrusion Plastometer

Zwick/Roell9

Knee Lever Cutting Press ZCP020

Zwick/Roell10

Abrasion Testing Machine 6103

Zwick/Roell11

Multiwave 3000 microwave oven-Oven 50Hz

Anton Paar12

Rotor 16SOLV MF100

Anton Paar13

Calorimeter

petrotest14

Sulphur determination test assembly

petrotest 
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.