صفحه اصلی > گروه های آموزشی > گروه مهندسی نفت > لیست اعضای هیئت علمی 
لیست اعضای هیئت علمی

 

نام و نام خانوادگی:          ابوالفضل دهقان منفرد
سمت:  مدیر گروه مهندسی نفت دانشکده
تحصیلات:  دکتری مهندسی نفت
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: 007731222612
رایانامه:

   dehghan@pgu.ac.ir  

رزومه علمی:

    EN

نام و نام خانوادگی:          رضا آذین
سمت:  هیئت علمی 
تحصیلات:  دکتری مهندسی نفت
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن: 07731222620
رایانامه:

   reza.azin@pgu.ac.ir   

رزومه علمی:

   EN


نام و نام خانوادگی:          علی رنجبر
سمت:  هیئت علمی 
تحصیلات:  دکتری مهندسی نفت
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: 07731222600
رایانامه:

  -   

رزومه علمی:

   EN


 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.