صفحه اصلی > گروه های آموزشی > گروه مهندسی نفت > لیست اعضای هیئت علمی 
لیست اعضای هیئت علمی

 

نام و نام خانوادگی:          علی رنجبر
سمت:  مدیرگروه مهندسی نفت دانشکده 
تحصیلات:  دکتری مهندسی نفت
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: 07731222630
رایانامه:

  ali.ranjbar@pgu.ac.ir   

رزومه علمی:

   EN

لینک :

صفحه شخصی    


نام و نام خانوادگی:          رضا آذین
سمت:  عضو هیئت علمی 
تحصیلات:  دکتری مهندسی نفت
مرتبه علمی:  استاد
تلفن: 07731222620
رایانامه:

   reza.azin@pgu.ac.ir   

رزومه علمی:

   EN

لینک :

صفحه شخصی    


نام و نام خانوادگی:          ابوالفضل دهقان منفرد
سمت:  عضو هیئت علمی
تحصیلات:  دکتری مهندسی نفت
مرتبه علمی:  استادیار
تلفن: 007731222612
رایانامه:

   dehghan@pgu.ac.ir  

رزومه علمی:

EN    

لینک :

صفحه شخصی    

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.