صفحه اصلی > آزمایشگاهها و کارگاهها > آموزشی > آزمایشگاه مکانیک سیالات 
آزمایشگاه مکانیک سیالات

دستور کار های مربوط به آزمایشگاه هیدرولیک و سیالات

1- افت انرژی در لوله

2- پایداری جسم شناور

3- جت آب

4- سرریزها

5- شبکه جریان

6- ضریب درگ

7- فشارسنج بورد ن

8- مرکز فشار

9-ونتوری متر

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.