صفحه اصلی 
 • دکتر شهریار عصفوری
  ارتقاء رتبه جناب آقای دکتر شهریار عصفوری

 • مراسم تجلیل از سرآمدان آموزشی
  مراسم تجلیل از سرآمدان آموزشی با حضور ریاست محترم دانشگاه خلیج فارس برگزار شد.

 • دکتر ایزدپناه. معاون آموزشی سرآمد دانشگاه
  انتخاب شایسته دکتر امیرعباس ایزدپناه به عنوان معاون آموزشی سرآمد دانشگاه

 • انتشار کتاب جدید دکتر رضا آذین
  Fundamentals and Practical Aspects of Gas Injection

 • دانشجوی پژوهشی برتر
  دانشجوی برتر پژوهشی دانشکده نفت، گاز و پتروشیمی انتخاب گردید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت به دانشگاه خلیج فارس تعلق دارد.